ПИРАМИДИ ВО ВИСОКО Том 5

ПИРАМНАИДИТЕ
ВО ВИСОКО – ЛУГ, БОСНА

 

 

..................................................................................

 

Прочитај повеќе:

 

1. МК, ПИРАМИДИТЕ ВО ВИСОКО - ЛУГ, БОСНА .pdf

 

 

 

 

ПИРАМНАИДИТЕ
ВО ВИСОКО – ЛУГ, БОСНА

З Е Т А   М А К Е Д О Н И А 
500.000 г. ПИСМЕНОСТ
МАКЕДОНСКА ЦИВИЛИЗАЦИЈА
НА ПЕТ КОНТИНЕНТИ ТРАДИЦИЈА ДО ДЕНЕС
Том 5

На територија Босна и Херцеговина во градот Високо одново се откриваат објекти, кои некогаш биле познати на далеку. Всушност Др. Семир Османагич околните планини ги препознава како пирамиди. Денес во оваа област се наоѓа најголем археолошки локалитет. Меѓу пронајдените писмени документи, градот Високо се нарекувал ЛУГ. Градот Високо - Луг се наоѓа во центарот на Босна. Именката Босна е со значење, територија на автохтон БОЖЈИ народ и Божја територија. Сон на овој народ, според артефактите пронајдени на лице место, но и според артефактите ширум светот, претставува нивната вера во Реинкарнација, според која духот и душата патуваат кон сонцето и повторно се враќаат назат, како светлост.

 

26.02.2022 g.

                 

 

Прегледано:  576.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................