разно

Песната "Зета Македонија" (македонска верзија) издадена на носач на звук.
ЦД изданието содржи и кратка брошура со објаснување за текстот,
извадок од истоимената книга од Бранко Сотировски.

Текст: Бранко Сотировски
Музика: Сашо Ливрински
Изведувач: Серафина Фантаузо

За подетални информации доколку сакате да го набавите Цд -то, обратете се 
на zetamakedonija21@gmail.com

Прегледано:  4,451.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................