РЕЧНИК - dictionary

 

РЕЧНИК - DICTIONARY 11.11.2023 г.

РЕЧНИК - DICTIONARY 11.11.2023 г.

    РЕЧНИК - dictionary  На македонски зборови кои се, во употреба, од пред 500.000 г. до денес, со толкување на истиот современ јазик. Зборовите се извадени од дешифрирани текстови, пронајдени на споменици, изработени од Македонскиот народ, кој живеел автохтоно на пет континенти, од историскиот период, наречен „Период на Каменот“. Зошто е историски? Историски период е, затоа што: Македонскиот народ како, единствен писмен народ, оставил запис, за својата култура преку верата во Реинкарнација. Пишувано е со, словарница Цутна (Кирилица) и словарница тајна Црвеница (Латиница). Пишувано е со цифри Пролетни, (наречени Римски). Од Б. Сотировски                                                       

Прегледано:  0.00 пати

ОЛГА НОВАЧЕВА

ОЛГА НОВАЧЕВА

Текст на Олга Новачева објавен на веб страната МАКЕДОНСКА НАЦИЈА на 03 СЕПТЕМВРИ 2014, СРЕДА  Во македонската историја од антиката па се до денес има низа недоследности кои ќе мораат да се чистат и преправаат. Нашите сознанија за пишаните  и официјално примени историски случувања се менуваат благодарејќи на низа новооткриени докази кои со векови и милениуми биле вешто прикривани. Треба да се поврзе македонската древна историја (антика) со средниот век за да го разбереме континуитетот на македонските династии. 

Прегледано:  945.00 пати

МАКЕДОНСКО ПИСМО ЦУТНО

МАКЕДОНСКО ПИСМО ЦУТНО

  Според сознанијата објавени во книгата „Зета Македониа, 400,000 г писменост, македонска цивилизација на пет континенти, традиција до денес“, констарирано е дека македонското словарница ЦУТНА е основа на сите светски писма, распространети на пет континенти. Потврда за оваа констатација со ицрпно образложение е објавено од Васил Иљов 11-април-2012 г. на сајтот „Македонска Нација“ под наслов: „Македонското совршено устроено писмо - супстрат за сите други азбуки“

Прегледано:  1,354.00 пати

Објави:

https://www.facebook.com/groups/

1474313992861929/permalink/

1938452183114772

.................

https://www.facebook.com/groups/

LaMagiadelasPiedras

.................

https://www.facebook.com/groups/

876035302411890

...........................

https://www.facebook.com/dainst  Германиј

 

              Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................