Текстуални содржини
ПРОЛЕТНА РАМНОДЕНИЦА, култот кон плодноста


 

Сад за култна намена
Зета Македонија Илија, денешна Сиракуза во Сицилија 600 г.п.н.е.

Поема за Зета Македонија
МакедонКата Македон

 
Поема инспирирана од книгата  "Зета Македонија, транскрипции и толкувања на древните македонски натписи" од Бранко Сотировски
18.05.2014

 

 

Поема за создавањето на светот и Македонија - рајот во вселената и на ѕемјата.

Опевање на македонската митологија на Големата МАЈКА на ВОСКРЕСЕНИЕТО,  СОНЦЕТО, КОСМОСОТ,  СОЈОТ,  РОЈОТ, родот МАКЕДОНСКИ и МАКЕДОНИЈА РАЈОТ со божјиот дух МАКЕДОН наречен ЅЕ.

Текст: Бранко Сотировски
Музика за текст: Сашо Ливрински
Интерпретатор: Серафина Фантауззо

..........


Прегледано:  7,410.00 пати

                Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................