ДЕШИФРИРАНИ ТЕКСТОВИ

 

(32) З.М. НЕВАДА

(32)  З.М. НЕВАДА

07.10.2019 г. Зета Македониа Невада 500.000 - 100.000 г. Зета Македониа Прекуокеански Цут. Grimes Point Archeological Area Fallon, Nevada. Невада е македонски топоним, со значење НЕМА ВАДА или ВОДА. Народот Навахо е божји народ, потомци на македонците.

Прегледано:  53.00 пати

31/2 ШПАНИЈА СО СЛАВО-МАКЕДОНСКИ НАРОД

31/2 ШПАНИЈА СО СЛАВО-МАКЕДОНСКИ НАРОД

ШПАНИЈА СО СЛАВО - МАКЕДОНСКИ НАРОД   Од македонската митологија, наречена грчка, синот на богот Македон е БЕР. Познати се топонимите БЕРОВО, БЕР, БЕРАНЕ, БЕРЛИНА, БЕРН, БЕРЛИН и др. “ЈАС СУМ МАКЕДОНЕЦ, СО МАКЕДОНСКА СВЕСТ, И КАКО ТАКОВ СИ ИМАМ СВОЕ МАКЕДОНСКО ГЛЕДИШТЕ ВРЗ МИНАТОТО, СЕГАШНОСТА И ИДНИНАТА НА МОЈАТА ТАТКОВИНА..“  К. П. Мисирков

Прегледано:  920.00 пати

30 ПЕРУ Силјустани (Sillustani)

30 ПЕРУ Силјустани (Sillustani)

17.О5.2019  г. Силјустани (Sillustani) — археолошки локалитет во Перу во регионот Пуно. Локалитетот потекнува од периодот пред Инките 100.000 – 500.000 г. и всушност е гробишта. Гробовите се изградени во вид на кули наречени Чулпи. Изгравираната Јагула на Чулпата симбол е на Македониа. За македонците во тоа време, претставивала врска помеѓу Планетата Македониа и Богот Сонце ИЛИ. Чулпа е македонски збор: ЧУЛ = вид престилка, гробницата личи на матка со престилка. Чул = минато време од слушнал. Чулпа – чупа, чупе = девојче. Исти или слични мотиви за украсување на Чулпите сe среќаваат на македонскиот локалитет Göbekli Tepe, локалитет се наоѓа на територија, која денес наречената е Турција.   

Прегледано:  432.00 пати

28 БЛОМБОС Јужна Африка

28 БЛОМБОС Јужна Африка

14-09-2018 г. - Јужна Африка пред 125.000 – 70.000 г.мак.ера.пред.п.христ.  Зета Македониа „Божји Лом” (Божји лом со значење божји сончев зрак), се однесува на денешна територија на Јужна Африка. Врвот на јужниот дел на Африка, како македонска територија, географски се наоѓа на патот на првиот нулта меридијан како замислената линија, наречена “ИЛ – сончев зрак”.

Прегледано:  243.00 пати

27 ТУРЦИЈА - ОТОМАНСКА ИМПЕРИЈА

27 ТУРЦИЈА - ОТОМАНСКА ИМПЕРИЈА

09.08.2018  Македонското светилиште Гобекли Тепе е едно од многубројните светилишта од камениот период од славо-македонската ера од пред 11.600 г. Според напишаниот доказен материјал, со писмото ЦУТНО (кирилица и латиница), славо-македонскиот јазик, верата на вистината во единсвениот Бог сонце ИЛИ, мајката Марија, Мадона, Богородица, Македониа, синот божји Македон, односно со науката и културата, може со сигурност да се каже дека светилиштето Гобекли Тепе (Göbekli Tepe) го изградил автохтониот народ СЛАВО-МАКЕДОНСКИ на територија Зета Македониа. Оваа територија од 1299 до 1922 година или вкупно 624 години, се нарекувала Отоманска империја, по македонската династија на Комнините (таткото Ертогрул од селото Султан ќој, денешен Лескоец (Охридско) и синот Отоман), и денешна Турција наречена од 1922 г.  Во ова светилиште е пронајден каменот каде пишува: МАКЕДОНИА. Овој камен ја претставува реката МАДОНА која го раѓа ДУХОТ БОЖЈИ МАКЕДОН.

Прегледано:  556.00 пати

26 КИНА, ВНАТРЕШНА МОНГОЛИЈА

26 КИНА, ВНАТРЕШНА МОНГОЛИЈА

17.05.2018   ЗЕТА МАКЕДОНИЈА МАНЏУРИЈА - Внатрешна Монголија    Кинеските научници потполно се во право, кога велат дека овие симболи се почетоците на изработка на кинеските симболи. Зошто? Затоа што автохтоното население не само на истокот од Азија, туку во цела Азија, се авторите на кинеските симболи. Пронајдените артефакти од археолозите, претставуваат материјално сведоштво на една високо развиена култура. Нивното датирање се одредува од тим на научници ширум светот. На тој начин се доаѓа до заклучок за самите почетоци на културниот развој. На артефактите се препознаваат цртежи, симболи, апстрактни геометриски слики и фигури. Најчесто формите се изработуваат со слова ЦУТНИ (кирилица и латиница) во вид на ЛИГАТУРА, како скриена порака на создателот, што сведочи за високо развиена наука и култура.

Прегледано:  433.00 пати

25 БАРСЕЛОНА

 25 БАРСЕЛОНА

26.01.2018   На пронајдениот камен во Зета Македонија Пиринејска, во областа СЕКОЈ ЛОМ, односно во територијата на денешна Каталонија, стои натпис на кој пишува: „ЛУНА ИС 22-РИ С ИЛИ Ј'ЛТ ЅИ“. Транскрибирано на современ македонски јазик би значело: „ЛУНА ИС - ИСУС ОД 22-РИ ДЕКЕМВРИ СО ИЛИ, ЈАС ВО ЛЕТ ГЛЕДАМ“.

Прегледано:  646.00 пати

24/2 МАКЕДОНСКА ЦИВИЛИЗАЦИЈА

24/2 МАКЕДОНСКА ЦИВИЛИЗАЦИЈА

10.02.2018    АНК – симболот на вечниот живот. Тоа е симбол на пролетта. Анк е во форма на созвездието КРСТ или Лебед. Анк во форма на катанец или ташна е стилизација на богот Сонце ИЛИ од денот 22, 25-ти декември и март.

Прегледано:  387.00 пати

23 БРИТАНИЈА

23 БРИТАНИЈА

31.01.2018  Уметничкото дело привезок, создадено од Македонци, кои живеат во Јоркшир од пред 11.000 години, во континуитет до денес, со нивните ритуали, вера, и културните вредности, писменоста и јазикот, се дел   од нивниот живот.

Прегледано:  668.00 пати

21 МАИНЕ, САД

21 МАИНЕ, САД

 24.01.2018   Истражувајќи ги материјалните остатоци може да се забележи дека тие укажуваат на јасно видливи гравир-лигатури направени од Македонци, на славниот - славомакедонскиот јазик. Помеѓу материјалните остатоци се среќаваат натписи од македонската вера, каде се спомнува: Македониа...

Прегледано:  668.00 пати

20 Вермонт, САД

20 Вермонт, САД

11-09-2019 g. Македонците и Индијанците „Маити“ се родени од две мајки . Мајката на македонците е  Мајка Марија, Мадона, Македониа, а мајката на индијанците е САТ (Манана - Сатанна, САТУРН). Имале еден татко, а тој е Сонце ИЛ - ИЛИЈА. За разлика од кинезите, кои се браќа на македонците. Во овој случај мајката е една МА - МУ. Тие имале посебни татковци. Таткото на македонците е Сонце ИЛ - ИЛИЈА а таткото на кинезите е Змија, Аждер, ЗМЕЈ - ЈАГУЛА симбол на Македониа. Кај нашите роднини, како и сите други племенски заедници, културата е една МАКЕДОНСКА.

Прегледано:  489.00 пати

19/1 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

19/1 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  11-09-2018 г. Набљудувачница КОКОНО, Републиа Македониа, опстојува од 500.000 – 1.917 г.мак.е.пред.п.христ.   Во 2001 година во Република Македонија, под планинскиот врв Татиќев Камен во општината Старо Нагоричане, е откриен археолошкиот локалитет Кокино. Артефактите кои се пронајдени на тој локалитет, докажуваат за митскиот карактер на планината, нејзината светост и постоењето на набљудувачница. Според денешното сознание, локалитетот е направен од Славо-Македонците, потекнува од пред 1.917 г.м.е.п.п.х, а користен е во континуитет сè до седмиот век.

Прегледано:  557.00 пати

18 РУСИЈА

18 РУСИЈА

11.01.2018   Зета Македониа Р'зија (денешна таканаречена Русија), Пештерата Капова. Уметничките карактеристики, дешифрираното писмо, јазикот кој е употребуван, распоред на сликите, како и трагите на човековата активност во пештерата, покажуваат дека традициите на организирање на подземни светилишта во Горниот палеолит потекнуваат од центарот на светот Македонија и Македонскиот народ, од Македонија до Урал. Овој регион одиграл големо влијание врз Франко-Кантабрискиот регион, кој бил населен со автохтоно Македонско население.

Прегледано:  479.00 пати

17 НЕВАДА

17 НЕВАДА

„Според западноевропските научници, а прифатено и од некои образувани луѓе од Македониа, се тврди дека постоел индоевропски јазик. Со овие анализи на запишани текстови, станува збор за македонски народ, македонски јазик, македонска држава и македонска цивилизација како историја на светот распрсната од Ирска до источна Кина, Австралија, Африка и Америка. Се разбира како што е кажано погоре, овие текстови ништо не значат на јазикот на племето од семитско-арапско потекло, како јужен сосед на Македониа како и на било кое друго новоформирано племе одвоено од македонсиот народ, со изменет јазик.“ 

Прегледано:  385.00 пати

16 ИЗРАЕЛ

16 ИЗРАЕЛ

На божјата планина Карком во Израел пронајден е камен со македонски натпис како цртеж-лигатура, на кој пишува: „ЈАС СИН, СО ЛОМ, НА ИЛ И СО ЗЕТА (кралство) МАКЕДОНИА, САМО ИЛИ (СОНЦЕ), СО ТЕШТ ИС-ИСУС. СОНУВАЈ“. Македонско писмо, јазик, култура и вера во единствената Мајка, Марија, Мадона-Македонија, Татко Сонце ИЛИ и синот Македон 500.000 г. македонска ера, во продолжеток до денес.

Прегледано:  469.00 пати

15 ТAЏИКИСТАН

15 ТAЏИКИСТАН

25-11-2017  МАКЕДОНСКИ КРАЛ, Зет - младото сонце од 25-ти декември. Коњот е симбол на сонцето и сончевите зраци. Коњаникот е македонскиот крал ЗЕТ. Украсен е со круна на која стои паунов пердув, симбол на ПАН - Големиот Бог.

Прегледано:  551.00 пати

14 СРБИЈА

14 СРБИЈА

31.10.2017   Во близина на Вишеград источниот дел на денес наречена БИХ, на падините на планината Тара во селото Жлеб-Србија, се наоѓа вертикална стена наречена Писана Стена. Староста на овие цртежи не е утврдена, постојат само претпоставки. На цртежот е претставен коњ и коњаник. Коњот е персонификација на оплодувачката моќ на сонцето. Коњаникот е богот Сонце ИЛИЈА, кој фрла молња. Во христијанството се нарекува Св. Илија Громовник. Toa e eдна од оплодувачките особини на богот Сонце. После фрлената молња ќе врне силен дожд, а потоа ќе врне ситна роса, која ја оплодува обработливата почва. Воедно цртежот претставува лигатура на која пишува:„О МОКРИ (ДОЖДОВЕН) ИЛИЈА, СО МОЛЊА ВО МЕСЕЦОТ ЈУНИ“.

Прегледано:  582.00 пати

13 КОЛУМБИЈА

13 КОЛУМБИЈА

20.10.2018  ЗЕТА МАКЕДОНИЈА ВРТОЛУМ „Вртолум“ е празничен ден на Македонците од камениот период се до денес. Денот 22-ри јуни, кога сонцето се врти кон зима. Овој празник кај Македонскиот народ е поврзан со верувањата за вртењето на времето од лето кон зима. Оваа природна појава забележана од Македонскиот народ од камениот период  се пренесува во христијанска религија, која претставува продолжеток на македонската вера ВИСТИНСКА. Традицијата на Македонскиот народ продолжила кај македонските потомци. во денес наречена Јужна Америка.

Прегледано:  1,066.00 пати

12 КИПАР

12 КИПАР

Зета Македониа Кипар

Прегледано:  382.00 пати

11 КИНА - СИМБОЛИ

11 КИНА - СИМБОЛИ

Зета Македониа Востаниа (денес наречена Кина) -  Источно-азискиот симбол за дрво 木-Mù претставува симбол–лигатура. Изработен со македонски слова ЦУТНИ и македонски јазик во облик на лигатура. Со симболот се презентира македонската вера. Овој симбол го објаснува патот на духот божји Македон, како духовна енергија, кој пристига од сонцето, и која се претвара во материјална. Духот божји Македон пристига на Планетата Македонија и влегува во неа преку светото дрво дабот и неговиот корен, симбол на вечното сонце. На источно-азискиот симбол за дрво 木-Mù пишува: „ТИ ИЛ ВО УСНИТЕ“. Светоста на дрвото даб се согледува и од фактот, што за Македонците симболот на обожественоста како Господ и владетел на Планетата Македонија е неговата круна од дабови лисја.

Прегледано:  704.00 пати

10 ЕГИПЕТ

10 ЕГИПЕТ

27.10.2018   Анк – симболот на вечниот живот. Тоа е симбол на пролетта, кој претставува знак – лигатура, каде може да се прочита: „СО ОС ИЛИ, ИЛ ЛИЛ“ од XXI-ви. Што би значело: „Со сончевиот зрак Богот ИЛ да лие, да оплодува, од денот на пролетта, тоа е желбата божја“. Топчестата форма на симболот Анк е стилизирана афионова чушка или симбол на опивка на природата, оплодување, дух божји кој се спушта од небото. Хоризонталните линии се македонските – пролетните броеви V + V + X  и вертикалата + I = 21. Зборот АНК, прочитан од десно кон лево е КНА, што значи: Љубовна желба на богот да ја оплоди Божјата МА.

Прегледано:  524.00 пати

9 ИТАЛИЈА

9 ИТАЛИЈА

Зета Македониа ИЛИНА (денес наречена Италија)

Прегледано:  356.00 пати

8 ВИНЧА-МАКЕДОНСКА ЦИВИЛИЗАЦИЈА

8 ВИНЧА-МАКЕДОНСКА ЦИВИЛИЗАЦИЈА

10.10.2017   Примери од антропоморфни фигури од Винча (денес таканаречена Србија), од македонската цивилизција распространета на пет континенти, од историскиот период од околу 5.000 – 4.500 г. македонска ера пред појавата на христијанството. Локалитетот Винча е едено од по значајно наоѓалиште во Зета Македониа Европа, со 11 м. длабок културен слој. Уметничките квалитети и формите на фигурините се исти или слични, на пет континенти, една од нив е и од територијата денес наречена Јапонија, населена со Македонци минимум од пред 500.000 г.

Прегледано:  506.00 пати

7 ИНДИЈА

7 ИНДИЈА

12.09.2017   Зета Македониа Виндиа (денес наречена Индија). - Во ридовите Џавади во Vellore во областа Тамил Наду, г-дин Рамеш пронашол обработени камења во облик на клинови.  Научниот тим претпоставува дека тие се направени пред околу 5.000 г., „кога лугето почнале да се занимаваат со одгледување на земјоделски култури“. Според мое мислење овие обработени камења се многу по стари. Со оглед на пронајдени артефакти со старост од 130.000 г. во Патне, Индија.....  

Прегледано:  905.00 пати

6 МИНЕСОТА

6 МИНЕСОТА

07.10.2017    Зета Македониа Прекуокеански Северен Цут ( таканаречена Минесота). -  Оваа уникатна локација, поддржана е од историско друштво на Минесота, вклучува резби на камен во облик на цртеж-лигатури. Резбите се изработени од автохтоно македонско население пред 5.000 г. Овој локалитет е со најмногу резби на камен во Минесота. Со резбите се презентира македонската наука, култура и вера во мајката Марија-Мадона господарка, Македониа.

Прегледано:  722.00 пати

5 ИНДОНЕСИЈА

5 ИНДОНЕСИЈА

15.12.2015    Зета Македониа НЕСИА - Виндонесиа,  (денешна Индонезија). -  Европските археолози откриле македонски натпис на слатководна школка стара 500.000 г. Наш заклучок е дека натписот го испишале Македонците наречени Винди или Инди. Тоа се луѓе налик на денешните Македонци, кои живееле покрај реката Соло, организирани во државата Зета Македониа Несија. Археологот Франсиско Енрико изјавил: „Тоа е најстариот графички израз, кој го направил човекот со својата рака“. „Не знаеме зошто човекот тоа го нацртал. Можеби тоа е знак за сопственост, некоја шифра, или подарок“, изјавила  научникот Žozefina Jordens од Универзитетот Лајден во Холандија. Според неа, цртежот е израз на когнитивни способности, всушност, тоа се модерни спознаени способности.

Прегледано:  534.00 пати

4/1. ШПАНИЈА СО СЛАВO-МАКЕДОНСКИ НАРОД

4/1. ШПАНИЈА СО СЛАВO-МАКЕДОНСКИ НАРОД

02-01-2019 Г. Европа е населена со СЛАВО - МАКЕДОНСКИ народ. Таканаречените научници – археолози тврдат дека во камениот период низ целиот свет цртежите на камен и земја претставувале само еден вид на уметност, но не и писмо. Тоа е поради фактот за погрешната Дарвинова теорија, непознавањето на македонското писмо – кирилица и македонскиот јазик, како и желба да се заборави македонската култура, да се смета за западно-европска.

Прегледано:  2,399.00 пати

3. ШВЕДСКА

3. ШВЕДСКА

11-02-2019 г.   Зета Македониа Пролетен Ветер, (денес таканаречена Шведска). Швеѓаните се Македонски народ. Брод - македонски симбол на времето бесконечно, сончев зрак за пренос на духот божји Македон, од сонцето кон планетата Македониа и обратно, со четирите периоди на небото и четирите периоди на Планетата Македониа. Зборот Drakkar (норвешки), буквално значи змеј - брод од Drage – змеј и Kar – брод. Змејот е симбол на Македониа, тој е словото „М“ што значи Македониа. 1. Татко сонце ИЛИ. Тоа е старото сонце од денот 22 декември. 2. Младото сонце Зет Р'с – Р'стос од 25 – декември.

Прегледано:  462.00 пати

2. ФРАНЦИЈА

2. ФРАНЦИЈА

12.10.2018 г.   Пронајдениот запис ја прикажува персонификацијата на Бог Сонце односно Таткото и синот Исус. На него може да се прочита: „ОС С'ЈИ САЈ ИСО“, кое преведено на современ македонски јазик значи: СО СВЕТЛОСТ ЈАС ИСУС.  

Прегледано:  807.00 пати

1. МИЧИГЕН

1. МИЧИГЕН

Зета Македониа Прекуокеански северен Цут, (денес таканаречена Мичиген).

Прегледано:  652.00 пати

                Химна на Зета Македони.

  

 

   

     ................................................................